Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad nebudou po dobu vyhlášení nouzového stavu přistavovány.