Odklad plateb u nebytových prostor

Rada MČ Brno-Bohunice na svém 38. zasedání schválila

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu při vzniku pandemie nemoci COVID-19, odklad plateb nájmů pronajatých nebytových prostor spočívající v posunutí splatnosti nájemného, pokud tato povinnost vznikla či vznikne od 12.03.2020 (den vyhlášení nouzového stavu) do 31.07.2020 s tím, že za pozdní platby se nebudou uplatňovat sankce, smluvní pokuty, výpovědi nájmů apod. Předpokladem je uhrazení nájmu do konce července 2020.

Odklad plateb se vztahuje na:

Navržené opatření se nevztahuje na:

  Výpis z usnesení RMČ zde: Nájemné nebytových prostor