Kompletní oprava elektroinstalací v objektu SVČ Švermova v MČ Brno-Bohunice_PD

Komise pro výběr dodavatele:
Ing. Antonín Crha
Milan Hrdlička
Ing. Otakar Kamarád

Poptaní dodavatelé: 6

Podané nabídky:
PK Sklenář s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno s nabídkou 165.000 Kč bez DPH
Ing. Aleš Drlý, Lošťákova 879, 506 01 Jičín s nabídkou 134.000 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
Ing. Aleš Drlý, Lošťákova 879, 506 01 Jičín , IČ 66585708

Realizační cena:
134.000 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
do 30.06.2020