Návrhu Územního plánu města Brna - POZOR ZMĚNA !!!

Město Brno pokračuje v práci na novém územním plánu. Jeho návrh byl zveřejněn od 24. března 2020.

Veřejné projednání se koná dne 22.6.2020 a 23.6.2020 od 15:00 v areálu Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, Brno (Odbor územního plánování a rozvoje MMB ubezpečuje občany města Brna, že bude sledovat situaci ohledně vyhlášených bezpečnostních a preventivních opatřeních zavedených v ČR a o všech případných změnách informovat v souladu s příslušnými zákony).

Poslední termín pro podání námitek a připomínek je 30.6.2020.


Více informací na stránkách MČ Brno-Bohunice:

Územní plán města Brna (ÚPmB)

TERMÍNY PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA.pdf

BRÝLE NÁVRHJ UZEMNÍHO PLÁNU

Veřejná vyhláška:

novy_upmb_verejna_vyhlaska_20_05_2020.pdf


Připomínkování územního plánu - Aplikace „PUPík“ slouží pro vytvoření formuláře pro podání připomínky/námitky dle správního řádu

https://gis.brno.cz/ost/projednani-upd/public/


Pro lepší přehled procesu přípravy nového územního plánu, byla sepsána publikace Průvodce Brňana novým územním plánem:

https://kambrno.cz/wp-content/uploads/2020/04/Pruvodce.pdf

Na další informace k návrhu nového územního plánu se můžete podívat na webu Kanceláře architekta města Brna (KAM):

https://kambrno.us17.list-manage.com/track/click?u=ebda3101524c43590d699ebd9&id=50cf358a49&e=65bfe085b0