Realizace opatření Auditu familyfreindlycommunity

Uplynulo tříleté období, kdy městská část Brno-Bohunice získala certifikát Audit familyfriendlycommunity.

Během této doby se podařila realizovat téměř všechna opatření z Dohody o cílech.

Postupně Vás budeme s výsledky auditu seznamovat.