Opatření č. 6

Možnost zveřejnit na www.bohunice.brno.cz informace o svém podnikání

Cílem tohoto opatření bylo poskytnout občanům informace, které by mohli využít především v oblasti bydlení a služeb s tím spojených. Na stránkách úřadu měly být zveřejněny kontakty na různé řemeslníky, správce domů apod.

Při implementaci tohoto opatření se přihlédlo na komplikovanost nařízení EU č.2016/679 o GDPR /ochraně osobních údajů/, a proto se od zavedení tohoto opatření v podmínkách městské části, jakožto správce osobních údajů, upustilo.

Existují však i jiné náhradní zdroje informací, které sdílí sami občané prostřednictvím sociálních sítí. V Bohunicích existuje hned několik facebookových skupin, z nichž jedna z největších má okolo 5.000 členů. Správce této skupiny nabízí možnost prezentace pro firmy i živnostníky. Občané si vzájemně poskytují informace ohledně různých typů služeb v oblasti bydlení, správy domu, revizí, oprav a úklidu.

Opatření je v podstatě zavedeno, ale jinou formou bez oficiální účasti městské části.