Opatření č. 8

Zvýšit informovanost občanů

Problém nedostatečné informovanosti občanů Bohunic vedení městské části řešilo instalací zvýšeného počtu volně dostupných nástěnek na budově úřadu. Různá sdělení jsou poskytována s ohledem na jejich uživatele, kdy např. informace pro seniory jsou psána větším písmem. Některé nástěnky byly dány do správy bohunickým spolkům. Obsahové sdělení a aktuálnost informací si spolky organizují samy.

Dále městská část využívá různá média např. www stránky úřadu, facebookové skupiny, tištěný časopis Naše Bohunice. Nově při základní škole Arménská vznikl časopis Armix, který si v rámci redakční činnosti vydávají žáci základní školy pro své spolužáky, rodiče a učitele. Časopis je volně přístupný na www stránkách školy.

V roce 2018 a 2019 proběhlo několik veřejných besed na různá témata spojená nejen s životem v Bohunicích. O některé besedy např. k územnímu plánu nebo k problematice rezidenčního parkování byl značný zájem. V roce 2020 se kvůli epidemiologické situaci besedy ani přednášky nekonaly. Téměř veškerá aktivita v této oblasti byla utlumena.