Opatření č. 9

Zlepšení čistoty u obchodního domu Albert a Kavkaz

Toto opatření se povedlo splnit především změnou vnímání lidí ke svému okolí. Pokud své okolí budou mít hezké, budou se snažit ho tak udržet a zvelebovat. Proto se městská část rozhodla o modernizaci veřejného prostranství u obou obchodních domů. Značně tomu pomohla rozsáhlá úprava prostranství u OC Kavkaz při ulici Švermova v roce 2018. Na tuto rekonstrukci navázala modernizace jižní části prostoru u OC Albert na ulici Dlouhá. Oba prostory byly doplněny o podzemní velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Zbylý prostor byl doplněn mobiliářem a zelení pro oddych a relaxaci obyvatel.
V roce 2019 zahájila městská část jednání s vedením OC Albert. Cílem byla dohoda o společné rekonstrukci vstupních prostor obchodního domu, které přiléhá k budově radnice městské části. Jednání bohužel nebyla úspěšná. Proto městská část provedla v roce 2020 rekonstrukci prostranství pouze na vlastních pozemcích.  I zde byla pečlivě doplněna zeleň a vhodný mobiliář pro odpočinek.


Kavkaz

Modernizace prostranství u OC Kavkaz při ulici Švermova

Albert

Modernizace jižní části u OC Albert