Nákup kancelářských a hygienických potřeb pro MČ Brno-Bohunice v letech 2021-2023

Výběrová komise:
Mgr. et. Mgr. Lucie Stará
Mgr. Ivan Nezval
Ing. Jan Novotný, Ph.D.

Poptaní dodavatelé: 4

Podané nabídky:
ACTIVA spol. s.r.o., Veslařská 686, 199 00 Praha 9 s nabídkou celkového součtu všech jednotkových cen 188.601 Kč bez DPH
PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy s nabídkou celkového součtu všech jednotkových cen 146.394,49 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČ 25945653

Realizační cena:
max. 220.000 bez DPH po dobu trvání smlouvy

Lhůta plnění:
04/2021 - 03/2023