Kupní sml. Dodávka sedacího nábytku pro ÚMČ Brno-Bohunice

Dodávka sedacího nábytku pro ÚMČ Brno-Bohunice

Komise pro výběr dodavatele:

Ing. Antonín Crha
pan Milan Hrdlička
Ing. Otakar Kamarád


Poptaní dodavatelé:
 3

Podané nabídky: 1

A.B.N. Design s.r.o., Purkyňova 2415/116, 612 00 Brno – Královo Pole, IČ 29296838,  Celková cena bez DPH222.923,40


Vybraný subjekt:
A.B.N. Design s.r.o., Purkyňova 2415/116, 612 00 Brno – Královo Pole, IČ 29296838

Realizační cena:
222.923,40  Kč bez DPH

Lhůta plnění:
do  18.12.2022