Úprava dětských hřišť v zahradách mateřských škol v MČ Brno-Bohunice 2.kolo

Komise pro výběr dodavatele:
Jaroslav Pospíšil
Josef Juras
Mgr. Jan Liščinský

Poptaní dodavatelé:
 4

Podané nabídky: 2

Mgr. Ing. Lucie Radilová, Elišky Přemyslovny 50, 625 00 Brno, s nabídkou 576.000 Kč bez DPH  

Ing. Zdenek Sendler, Wanklova 6, 602 00 Brno, s nabídkou 724.000 Kč bez DPH


Vybraný subjekt:
Mgr. Ing. Lucie Radilová, Elišky Přemyslovny 50, 625 00 Brno


Realizační cena:
576.000 Kč bez DPH 

Lhůta plnění:
do 30.08.2022