Revitalizace střešního pláště ZŠ Arménská 573/21 v MČ Brno-Bohunice

Revitalizace střešního pláště ZŠ Arménská 573/21 v MČ Brno-Bohunice 2.kolo

Komise pro výběr dodavatele:
Josef Juras
Milan Hrdlička
Mgr. Jan Liščinský

Poptaní dodavatelé: 5

Podané nabídky: 1

KOROS, s.r.o., Stejskalova 984/37, 615 00 Brno, s nabídkou 1.400.000 Kč bez DPH


Vybraný subjekt:
KOROS, s.r.o., Stejskalova 984/37, 615 00 Brno


Realizační cena:
1.400.000 Kč bez DPH


Lhůta plnění:
 do 30.06.2022