Výběrové řízení - vedoucí odboru majetkového a kontroly ÚMČ Brno-Bohunice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa vedoucí odboru majetkového a kontroly ÚMČ Brno-Bohunice.

Bližší informace a příhláška k výběrovému řízení