Blokové čištění v roce 2022

V letošním roce proběhnou 3 bloková čištění komunikací a parkovišť s odtahy vozidel. Jednotlivá bloková čištění budou probíhat vždy v pracovních dnech v době od 08:00 hod do 17:00 hod. Blokovému čištění bude předcházet umístění dopravního značení s přesným vyznačením dne čištění.
Termíny čištění jednotlivých bloků v průběhu roku 2022 naleznete zde.