Záměna plynových kotlů v MŠ Amerlingova v MČ Brno-Bohunice

Výběrová komise:
pan Josef Juras
pan Milan Hrdlička 
Mgr. Jan Liščinský

Poptaní dodavatelé: 4

Podané nabídky:
Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno s nabídkou 1.429.493 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno, IČ 46347534

Realizační cena:
1.429.493 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
01.07.2022 - 12.08.2022