Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
BBOH/00397/22/TS 17.1.2022 - 14.2.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místních komunikacích na území MČ Brno-Bohunice MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH/00362/22 14.1.2022 - 31.1.2022 Záměr obce, prodat, směnit, darovat hmotnou nemovitou věc Magistrát města Brna Záměr
BBOH/00087/22/TS 12.1.2022 - 9.2.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy dočasný zákaz stání na místní komunikaci Švermova v termínech: 18.03.2022 29.03.2022 MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH/0185/22/TAJ 7.1.2022 - 24.1.2022 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce Magistrát města Brna Záměr
BBOH/00043/22/TAJ 4.1.2022 - 20.1.2022 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci-ul. Moldavská 1. Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč. dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky Magistrát města Brna Veřejná vyhláška
BBOH/07198/21/SU 3.1.2022 - 19.1.2022 Rozhodnutí o umístění stavby: Reko MS Brno - Osová MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH/07307/21 23.12.2021 - 24.1.2022 Oznámení o vydání rozhodnutí o uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí pro účel klinického hodnocení Ministerstvo životního prostředí Sdělení
BBOH/07228/21/FO 17.12.2021 - 2.1.2023 Rozpočet MČ Brno-Bohunice na rok 2022 MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH/06226/21/TAJ 4.11.2021 - 4.11.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj vyzývá aby se katastrálnímu úřadu přihlásila osoba, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene, jehož zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zem KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastr.prac.Brno-město Veřejná vyhláška
BBOH/04448/21/FO 24.8.2021 - 30.9.2022 Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2023-2027 ÚMČ Brno-Bohunice Sdělení
BBOH/03078/21/FO 7.6.2021 - 30.6.2022 Závěrečný účet statutárního města Brna, Městské části Brno-Bohunice za rok 2020 ÚMČ Brno-Bohunice Sdělení
BBOH/0957/21/TAJ 18.2.2021 - 2.3.2022 Výroční zpráva městské části města Brna, Brno-Bohunice o poskytování informací za rok 2020 ÚMČ Brno-Bohunice Sdělení
BBOH/03481/20MO 13.5.2020 - 15.5.2023 Smlouva o poskytnutí dotac e z rozpočtu statutárního města Brna, MčBľno-Bohunice č.08-004l20/Mč MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH/03198/20/MO 24.4.2020 - 24.4.2023 Dotace a návratné finanční výpomoci-Dotace ZUŠ F. Jílka Brno, p.o. MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH/03135/20MO 22.4.2020 - 24.4.2023 Dotace a návratné finanční výpomoci-Dotace SVČ Lužánky MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH/03134/20MO 22.4.2020 - 24.4.2023 Dotace a návratné finanční výpomoci-Dotace Orel jednota Bohunice MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH/03133/20MO 22.4.2020 - 24.3.2023 Dotace a návratné finanční výpomoci-Dotace Hasiči Bohunice MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH/02233/19/MO 8.4.2019 - 8.4.2022 Dotace a návratné finanční výpomoci-Dotace ZUŠ F. Jílka MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH/02223/19/MO 8.4.2019 - 8.4.2022 Dotace a návratné finanční výpomoci-Dotace TJ Tatran MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH/02229/19/MO 8.4.2019 - 8.4.2022 Dotace a návratné finanční výpomoci-Dotace Orel jednota Bohunice MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH/02231/19/MO 8.4.2019 - 8.4.2022 Dotace a návratné finanční výpomoci-Dotace Hasiči Bohunice MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška
BBOH-2232/19/ MO 8.4.2019 - 8.4.2022 Dotace a návratné finanční výpomoci-Dotace Lužánky SVČ MČ Brno-Bohunice Veřejná vyhláška