Úřední deska

Dotace a návratné finanční výpomoci-Dotace Orel jednota Bohunice

Číslo jednací:BBOH/03134/20MO
Den vyvěšení:22.4.2020
Den sejmutí:24.4.2023
Zdroj oznámení:MČ Brno-Bohunice
Typ oznámení:Veřejná vyhláška

Podrobnosti: