Úřední deska

Zveřejnění počtu členů zastupitelstva v MČ Brno-Bohunice pro volební období 2022-2026

Číslo jednací:BBOH/02624/22/TAJ
Den vyvěšení:6.5.2022
Den sejmutí:26.9.2022
Zdroj oznámení:ÚMČ Brno-Bohunice
Typ oznámení:Sdělení

Podrobnosti: