Úřad městské části

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice se ve své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy, zvláštními zákony, kterými jsou na úřad přeneseny práva a povinnosti a Statutem města Brna, v platném znění.  Vykonává také samostatnou působnost v záležitostech, které jsou v zájmu městské části a občanů.

Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a další zaměstnanci úřadu. V menu naleznete organizační strukturu úřadu a také telefonní a e-mailové spojení na jednotlivé pracovníky