MČ Brno-Bohunice

Městská část Brno-Bohunice je zřízena jako jedna z 29 městských částí Statutárního města Brna.

Statutární město Brno je zřízeno zákonem č.128/2000 Sb. o obcích a jednotlivé městské části jsou zřízeny základní vyhláškou - Statutem města Brna.

V menu je uvedeno složení rady a zastupitelstva MČ Brno-Bohunice, složení komisí a výborů a jsou zde také zápisy ze zasedání zastupitelstva městské části. Ptát se také můžete starosty a místostarosty v rubrice otázky a odpovědi. Dále je zde rozpočet na aktuální kalendářní rok a odkaz na profil zadavatele. Také zde naleznete statistické údaje, které jsou výsledkem sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a historii městské části.