Informace, aktuality

Níže jsou uvedeny aktuální informace z městské části Brno-Bohunice. Informace naleznete rovněž v menu v rubrice "Bohunice aktuálně". V menu pak jsou dále uvedeny jednotlivá čísla zpravodaje Naše Bohunice a další důležité informace pro fyzické a právnické osoby.

Informace k akci Milostivé léto

Milostivé léto přináší příležitost pro nový začátek pro ty, kteří dluží veřejnoprávní instituci peníze a jsou v exekuci. Díky akci Milostivé léto mohou od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 uhradit exekutorovi dlužnou částku (tzv. jistinu) + poplatek exekutorovi 908 korun.

7.1.2022 8:28:37 | Celý článek
 

Informace o připravovaných kotlíkových dotacích pro rok 2021-2027

Jihomoravský kraj chce v roce 2022 nabídnout svým občanům možnost získat finanční podporu na výměnu starých neekologických zdrojů vytápění.

Výše finanční alokace, kterou Jihomoravský kraj pro své občany získá, se bude odvíjet od počtu potenciálních žadatelů o dotaci. Za účelem zjištění počtu zájemců byl vytvořen dotazník. Výstupem provedeného průzkumu bude jmenný seznam potenciálních zájemců o dotaci včetně typu požadovaného zdroje tepla. 

Podrobné informace zde.


14.12.2021 8:21:00 | Celý článek
 

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitosti (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Upozornění na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

9.12.2021 11:43:30 | Celý článek
 

Pozvánka na opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna (v pořadí druhé)

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna oznamuje opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna, které se bude konat v úterý 7. prosince 2021 od 15:00 hod.

12.11.2021 11:31:43 | Celý článek
 

Svolání XVII. Zasedání ZMČ Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice ve středu 27.10.2021

XVII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice se koná ve středu 27.10.2021 v 17:00 hodin sále bohunické radnice Dlouhá 3.
Zasedání ZMČ je přístupné veřejnosti.
14.10.2021 13:31:36 - aktualizováno 27.10.2021 18:21:16 | Celý článek
 

Podzimní blokové čištění v MČ Brno-Bohunice

Podzimní blokové čištění v MČ Brno-Bohunice bude probíhat v termínu 13.10.2021, 15.10.2021 - 29.10.2021 dle harmonogramu.

14.10.2021 8:27:27 | Celý článek