Komise - ostatní

Komise pro projednávání přestupků

Předseda
Mgr. Ing. Bc. Lukáš Brynza

Členové
Mgr. Leoš Šmídek
Vít Prýgl
Mgr. Ivan Nezval
Bc. Irena Riedlová

Školská rada ZŠ Brno, Arménská 21

Členové
Ing. Petr Nádvorník
Kateřina Schielová
Pavel Trnka

Školská rada ZŠ Brno, Vedlejší 10

Členové
Petra Pejčochová
Miroslava Pospíšilová
Ing. Antonín Brzobohatý

Komise pro výběr dodavatelů

Členové
Ing. Antonín Crha
Milan Hrdlička
Ing. Otakar Kamarád

Náhradnice
Mgr. Ilona Kašparovská
Ing. Iva Vošterová