Rozpočet MČ

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Bohunice na období 2023 - 2027 byl schválen na XVI. zasedání ZMČ Brno-Bohunice dne 18.08.2021.

Rozpočet MČ Brno-Bohunice na rok 2022 byl schválen na XVIII. zasedání ZMČ Brno-Bohunice dne 13.12.2021.

Rozpočtová opatření v roce 2022

Závěrečný účet MČ Brno-Bohunice za rok 2021 byl schválen na XXI. zasedání ZMČ Brno-Bohunice dne 15.06.2022.