Statistické informace

Data z Veřejné databáze ČSU (sčítání lidu 2021)

SLDB 2021

Počet obyvatel

Počet
obydlených
bytů

 

celkem

muži

ženy

Brno

398 510

194 454

204 056

184 647

Brno-Bohunice

14 212

6 997

7 215

6 376


Podrobné výsledky sčítání jsou uvedeny na stránkách Českého statistického úřadu - https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky&katalog=33475