Znak a vlajka MČ

Městská část Brno-Bohunice přijala svůj znak a prapor na šestém zasedání Zastupitelstva MČ dne 10. října 1991. Tehdy schválená podoba znaku a vlajky však byla jiná, než je používaná v současnosti.

Štít znaku je sice tvarově shodný, tedy ve tvaru gotického štítu, ale použité atributy – klíč a hrozen – byly jednodušší, méně tvarově propracované. Byly odvozeny z dochovaného otisku pečeti z roku 1617.
I vlajka byla výrazně jednodušší. Její list byl jen vodorovně a také barevně rozdělen – červenou, bílou a zelenou v poměru 1:2:1. Tyto barvy korespondovaly s barevností znaku. Avšak časem se ukázalo, že se naše vlajka nápadně podobá vlajce Maďarska. A tak se přikročilo k vypracování nového návrhu znaku i vlajky.
V roce 2007 v rámci příprav oslav 770 let od první písemné známky o Bohunicích byla na III. zasedání Zastupitelstva městské části dne 28. února 2007 přijata nová podoba znaku a vlajky. Na vlajce zmizely barevné pruhy a do návrhu se dostal klíč a hrozen.
Podvýbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro heraldiku konstatoval, že grafická úprava znaku je pouze drobnou obměnou platného znaku a že nové udělení tedy není nutné. Podobu nové vlajky podvýbor odsouhlasil a předseda poslanecké sněmovny ji udělil obci slavnostním aktem na půdě Poslanecké sněmovny ČR dne 26. června 2007. Vlajka i znak byly následně 22. září 2007 v rámci oslav 770 let od první písemné zmínky o obci Bohunice slavnostně požehnány.
Autorem grafického návrhu znaku i praporu je pan Jaroslav Petr z Mikulova.

Popis obecního praporu
Nová podoba praporu a vlajky vychází ze symboliky i barevnosti znaku. Na červeno – bílém listu o poměru stran 2 : 3 je v horní červené části položen klíč bílé barvy na středovou osu, zuby má vytočené dolů a směrem k žerdi. Ve spodní části leží na bílé barvě bohatý hrozen zelené barvy, po jehož obou stranách jsou listy a převislé úpony ratolesti zelené vinné révy.

Popis obecního znaku
Na červeno – stříbrném gotickém štítu, napříč děleném v poměru 1 : 1,3, je v horní červené části položen na středovou osu klíč stříbrné barvy, zuby má vytočené dolů a doprava. Ve spodní části štítu vidíme na stříbrné barvě bohatý hrozen vinné révy s převislými úpony a listy po obou stranách. Zelená barva listů je mírně odlišná od zelené barvy hroznu.

Upozornění
Dle § 34a zákona č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění je podmíněno užití znaku městské části souhlasem Rady městské části. Formulář žádosti o souhlas s užitím znaku naleznete v sekci „Potřebuji si vyřídit“.

Antonín Crha
starosta

Zdroj: Kniha "Z historie Bohunic", ISBN: 978-80-905558-0-8.