Odbory úřadu

Odbory jsou organizační útvary, který zřídila rada městské části pro určenou oblast činností. Odbor lze dále vnitřně členit na nižší organizační stupně, kterými jsou oddělení.

Rada MČ Brno-Bohunice zřídila následující odbory - kancelář tajemníka, finanční odbor, odbor bytový a majetkový, odbor stavební, odbor technických služeb a sociální odbor. V podmenu jsou uvedeny bližší informace o jednotlivých odborech.