Výsadba vinohradu

Vzhledem k doporučeným agrotechnickým lhůtám, dosadba všech 25 sazenic révy slavnostně proběhla v předvečer čarodějné a kouzel plné noci, dne 30. dubna 2008. Každá budoucí vinná hlava, z rozhodnutí radních, obdržela záštitu inaugurovaného kmotra či kmotry. Jen hlava č. 2 je rezervována neznámé místní občance a jejímu občanu. Za pokynů obecního vinohradníka a na stvrzení svého příbuzenství ctění kmotrovci vinnou sazenici skropili z lahví oblíbeného vína a před přihrnutím zeminy zátku ke kořenům přiložili. S ostatními přítomnými ji zdárný růst popřáli společným přípitkem. Tato osobní záštita je doprovázena záznamem této události do obecní kroniky a dědičně předávaným právem kmotrovce bezplatně ve vinohradě robotovat. Byl rovněž veřejně stanoven i oficiální pozdrav a zvolání při přípitku. A to: „Vinohradu, Na Zdar! K tomu si síly dodávejme!"

Hasičským útokem na viniční trať pak byl oficiální program ceremoniálu ukončen ...