Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2004

V roce 2004 se obrátilo na ÚMČ Brno-Bohunice 8 občanů s žádostí o informaci, z toho 7 občanů písemně a 1 prostřednictvím e-mailové pošty. Všechny žádosti byly vyřízeny poskytnutím požadované informace:

Žádostí podáno celkem: 8

- písemných: 7
- prostřednictvím e-mailové pošty: 1

Žádostí vyřízeno celkem: 8