Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2005

V roce 2005 se obrátilo na ÚMČ Brno-Bohunice 6 občanů s žádostí o informaci, z toho 5 občanů písemně a 1 prostřednictvím e-mailové pošty. Všechny žádosti byly vyřízeny poskytnutím požadované informace

Žádostí podáno celkem: 6

- písemných: 5
- prostřednictvím e-mailové pošty: 1

Žádostí vyřízeno celkem: 6