Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2007

V roce 2007 se obrátili na ÚMČ Brno-Bohunice 3 občané s písemnou žádostí o informaci. Všechny žádosti byly vyřízeny poskytnutím požadované informace.

Žádostí podáno celkem: 3
- písemných: 3

Žádostí vyřízeno celkem: 3