Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008

V roce 2008 se obrátilo na ÚMČ Brno-Bohunice 6 občanů s písemnou žádostí o informaci. Všechny žádosti byly vyřízeny poskytnutím požadované informace.

Žádostí podáno celkem: 6
- písemných: 5
- e-mailem: 1

Žádostí vyřízeno celkem: 6