Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

V roce 2011 se obrátilo na ÚMČ Brno-Bohunice 7 občanů s písemnou žádostí o informaci. Všechny žádosti byly vyřízeny poskytnutím požadované informace.

Žádostí podáno celkem: 7

- písemných: 6
- e-mailem: 1

Žádostí vyřízeno celkem: 7