Podatelna úřadu

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

ÚMČ Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno

(telefonní číslo podatelny 547 423 810)

Úřední hodiny podatelny

PO 8:00 - 17:00
ÚT 8:00 - 14:00
ST 8:00 - 17:00
ČT 8:00 - 14:00
PÁ 8:00 - 14:00

Elektronická adresa podatelny
podatelna.bohunice@brno.cz

Identifikátor datové schránky
hm2byk9

Přehled datových formátů pro příjem zpráv v digitální podobě

Přehled přenosných technických nosičů dat pro příjem dokumentů v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů.

- CD ROM, DVD
- flash disk, externí disk

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem.

Ve výše uvedených případech bude odesílatel o skutečnosti vyrozuměn, příp. bude dokument vrácen s průvodním dopisem. Datová zpráva také může být z bezpečnostních důvodů vyřazena automaticky informačním systémem.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu.

Důsledkem neúplného či poškozeného podání může být skutečnost, že podání nebude dále zpracováváno. Pokud bude z dokumentu patrná adresa odesílatele, bude odesílatel o neúplnosti či poškození podání vyrozuměn.