Pálení klestí a suchého rostlinného odpadu

Spalování suchého rostlinného odpadu je v k.ú. Brno-Bohunice povoleno:

Městské části upravují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů na svém území v příloze obecně závazné vyhlášky č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně.