Cyklus bohunické sochy - úvod

Cyklus Bohunické sochy jsem publikoval ve zpravodaji Naše Bohunice v roce 2008. Od čtenářů jsem na něj obdržel několik vstřícných tak i méně příznivých ohlasů... Několik požadavků bylo cíleno na uvedení pramenů a podkladů

To jsem pochopitelně v závěru cyklu učinil. Tedy, co bylo závěrem tenkrát, to činím úvodem nyní:

  1. Kniha „Čechy a jejich svatí“, od prof. PhDr. Petra Piťhy (1999). Prof. Piťha byl v roce 1969 tajně vysvěcen na kněze Římskokatolické církve. Jako profesor působil na matematicko-fyzikální a pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. A jak sám rád tvrdil, po dvě desetiletí tak jako jediný kněz na UK skrytě reprezentoval úplnost této univerzity … V letech 1992 až 1994 byl ministrem školství. Z mnoha domácích a mezinárodních uznání nelze nevzpomenout alespoň medaili UNESCO J.A. Komenského, kterou byl oceněn jako doposud jediný v ČR.
  2. Časopis „Hlídka“ vycházející v letech 1896-1941; mezi jeho přispěvatele patřili rektoři a profesoři teologických fakult a seminářů.
  3. Kniha „Příběhy papežů, dějiny a tajemství“, je rozsáhlou publikací významného italského religionisty Claudio Rendina. Jedná se o druhé doplněné římské vydání z roku 2001. Kniha zahrnuje 264 biografií římských papežů od svatého Petra až po Jana Pavla II.
  4. Několik historicko-novověkých záchytných bodů mi poskytl pan Antonín Crha.
  5. Archiv a databáze Odboru kultury MMB.
  6. A nesmím zapomenout ani na pro mne tolik oblíbené “Toulky českou minulostí“ od Petra Hory Hořejše.

Ing. Miloš Vrážel