K novému webu

Webové stránky MČ Brno-Bohunice splňují podmínky zveřejňování informací Úřadu městské části Brno-Bohunice

Webové stránky jsou nyní ve výstavbě. Konečná úprava stránek  prochází nyní úpravami, obsah stránek je průběžně doplňován.