Odpady v MČ Brno-Bohunice

V městké části Brno-Bohunice je sběrné středisko odpadů na ulici Ukrajinská GPS: 49°10'15.868"N, 16°35'12.744"E s provozní dobou Út-So 9-13 a 13:30-17:30.
Obsluhu zajišťuje firma SAKO Brno, a.s.


Sběrná střediska jsou určena k ukládání komunálních odpadů vzniklých občanům na území města Brna.
Omezení návozu – povolen vjezd vozidla max. do 3,5 tuny.
V případě, pokud nebude v SSO volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha odmítnout odpady převzít a odkáže osoby na jiné středisko.

Každý návštěvník střediska se řídí pokyny pracovníka ve věci eliminace objemu odpadu, roztřídění, uložení do kontejnerů a sběrných nádob a úhrady za odběr odpadu. Veškeré odpady budou osobami předávány v rámci možností objemově upravené (pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do pytlů apod.).

Odpady podléhající zpoplatnění budou předávány v takovém stavu, aby bylo možné jejich zvážení (dle druhu a charakteru odpadu uložení v pytlích, nádobách apod.) a osoba předávající odpady poskytne obsluze součinnost při vážení odpadů.

Dále je zajišťováno přistavování kontejnerů na biologicky rozložitelný rostlinný odpad ze zahrad od března do listopadu a to:

na ulici Souhrady - 1. a 3. sobota v měsíci (křižovatka ulic Souhrady-Dvořiště)
na ulici Neužilova - 2. sobota v měsíci (u garáží na velkém parkovišti)
na ulici Lány- 4. sobota v měsíci (u křížku)

Harmonogram přistavování naleznete zde.

mapka stanovišť kontejnerů

Doba přistavení kontejnerů je od 8:00 hod. do 13:00 hod.