Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí, o. s. poskytuje odbornou a bezplatnou pomoc obětem kriminality v ČR bez rozdílu věku, pohlaví a druhu trestného činu. Obětem je k dispozici nonstop linka telefonické krizové pomoci a poradny v devíti krajích republiky. V Brně lze pomoc zorganizovat prostřednictvím:

Více  na:  www.bkb.cz