Pohyb psů v MČ Brno-Bohunice

Pohyb psů v městské části Brno-Bohunice upravuje obecně závazná vyhláška statutárního městaBrna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (výpis vyhlášky)

  1. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem.
  2. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.
  3. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou, kterou majitel psa obdrží od městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.
  4. Povinnost stanovená v odst. (1) se nevztahuje na osoby doprovázené vodícími a asistenčními psy a osoby provádějící odborný výcvik vodících a asistenčních psů.

Vymezení prostorů pro volný pohyb psů

Prostory, na kterých je povolen v rámci městské části Brno-Bohunice volný pohyb psů bez náhubku a vodítka, označené jako výběh pro psy" nebo "psí výběh" jsou při ulicích:

Mapa s vyznačenými výběhy pro psy

V prostorech označených jako "výběh pro psy" nebo "psí výběh" je nutné dodržovat PROVOZNÍ ŘÁD.

Vymezení prostorů, kam je vstup se psy zakázán:
dětská hřiště a veřejně přístupná sportoviště při ulicích: Arménská, Běloruská, Gruzínská, Moldavská, Neužilova, Okrouhlá, Pod Nemocnicí, Souhrady, Spodní, Švermova, Ukrajinská, Uzbecká, Vedlejší, park Osová, zahrada u DPS Arménská 4, zahrada ZUŠ Amerlingova 2, zahrada u SVČ Lány 3, běžecký a sportovní areál Okrouhlá (nad TJ Tatran Bohunice).

Pes

Můj pán mě má rád!

Uklízí po mně!