POVODNĚ 2013 - aktualizace ke dni 11.6.2013

Pomoc krajům postiženým povodněmi

Rozhodnutím starosty MČ Brno-Bohunice je Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Bohunice připravená, na výzvu Operačního a informačního střediska HZS JmK, zapojit se do organizované pomoci při zdolávání a odstraňování následků povodní v postižených krajích republiky.

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje a Český červený kříž – oblastní spolek Brno-město organizují v Jihomoravském kraji humanitární pomoc krajům, které byly postiženy povodněmi. 

1. Nabídky materiální pomoci:

Příjem: sklad ČČK na ul. Křenová 66, Brno; pondělí - sobota od 8.00 hod. do 18.00
hod.; tel. 549 241 992 nebo 603 492 428, e-mail: cck@cck-brno.cz

Přehled aktuálních požadavků bude průběžně zveřejňován na webových stránkách
portálu krizového řízení v Jihomoravském kraji – KRIZPORT (www.krizport.cz).

2. Nabídky sil a prostředků jednotek dobrovolných hasičů obcí v JMK:

Kontakt: Krajské operační a informační středisko HZS JMK, výhradně na e-mail:
opis@firebrno.cz

3. Nabídky finanční pomoci:

Aktualizace ke dni 11.06.2013

Dne, 13.6.2013, bude v odpoledních hodinách odvezena další dodávka pomoci do postižené oblasti na Teplicku. Žádáme všechny, kteří mohou poskytnout níže uvedený materiál, aby ho dodali do 15.00 dne 13.6.2013 do skladu ČCK na Křenové ul. 66 v Brně.

K 8:00 hod. dne 11.6.2013 stále trvají požadavky na:

 tlakové čističe,

•úklidové čistící prostředky,

•hadry,

•lopaty,

•smetáky, košťata,

•kýble,

•kolečka,

•gumové a pracovní rukavice,

•holínky,

•pláštěnky,

•plastové pytle na odpad,

•repelenty proti komárům.

Požadavek je na stovky kusů (plastové pytle - tisíce kusů). Desinfekční prostředky v tunách. Materiální pomoc v rámci Jihomoravského kraje směřujte do skladu ČČK v Brně na ul. Křenová 66, Brno;

pondělí - sobota od 8.00 hod. do 18.00 hod.; tel. 549 241 992 nebo 603 492 428, e-mail: cck@cck-brno.cz

Číslo účtu: 222885/5500, variabilní symbol 111
DMS: ve tvaru DMS CCK na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč)

Pomoc bude postiženým oblastem nabídnuta prostřednictvím Asociace krajů ČR.