Diecézní charita

V souvislosti s nastalými povodněmi zejména v Čechách bychom Vás rádi informovali o možnostech pomoci prostřednictvím Charity Česká republika, které sdružuje nejen Diecézní charitu Brno, potažmo i oblastní Charity působící v regionech.

Více v přiloženém souboru.