Členové Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice ve volebním období 2002-2006

Jméno

Za


Ivana Toufarová do 30.8.2006

ODS

starostka MČ

Ing. Jan Sedláček do 7.5.2003

KDU-ČSL

zástupce starostky

Antonín Crha od 7.5.2003

KDU-ČSL

zástupce starostky

Ing. Eduard Fukač

ODS

člen RMČ

MUDr. Irena Šimečková

ODS

člen RMČ

Josef Juras

US-DEU

člen RMČ

Olga Kroupová

ODS

člen RMČ

Ladislav Konečný

KDU-ČSL

člen RMČ

Dana Bukalová

KSČM

Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.

Nezávislí

MUDr. Marie Dočkalová

KDU-ČSL

Mgr. Aleš Dřímal

ČSSD

Pavel Essler

KSČM

Ing. Miroslav Holý

ODS

PaedDr. Danuše Chytilová

KSČM

Ing. Václav Izák

ČSSD

Vladimír Jantač

Nezávislí

Ing. Robert Kotzian

ODS

Mgr. Ivan Nezval

ČSSD

Mgr. Radim Schmid

ČSSD

Ing. Rita Zábojová

ODS

Věra Záhoříková

ODS