Oprava sochy svatého Inocence XI.

Vandalským činem poškozená socha nad zastávkou tramvaje Běloruská se dočkala opravy. Nejprve paní restaurátorka z hlíny vymodeluje přímo na soše dle fotografií a dokumentace (jsou-li k dispozici) chybějící část. 

 Následně ji sejme, vypálí a vytvoří formu. Do takto vzniklé formy se vlije umělý kámen. Po jeho zatuhnutí a odstranění formy je vše, v našem případě madona s ježíškem, nainstalováno a odborně zaretušováno na poškozené místo. Samozřejmě hrazeno z veřejného rozpočtu, tentokrát města Brna. Zajímavosti o bohunických sochách jsou zveřejněny v sekci „O Bohunicích“.

Ing. Miloš Vrážel, starosta

Diskuze na téma je možná i na www.facebook.com/bohunicepohledemstarosty