Bohunický hřbitov

Až do roku 1884 pochovávali Bohuničtí své zemřelé na starobrněnském hřbitově u kostela sv. Václava, a to i v době, kdy byl kostel v roce 1794 zbořen.
Roku 1884 byl v Bohunicích zřízen nový hřbitov.

Jeho výměra byla 1194m2.[1] Sloužil k pohřbívání přesně 70 let. V roce 1954 byl uzavřen.
Posledním zde pohřbeným občanem byl Stanislav Drápal z ul. Podsedky 12.
Od tohoto roku se pohřbívá v bohunické sekci ústředního hřbitova, která je nejlépe přístupná z ulice Lány. Prvním zde pohřbeným občanem byl František Buček z ul. Havelkova 12.
Na jaře roku 1974, tedy přesně 90 let od jeho založení, se začalo s likvidací bohunického hřbitova. Ostatky zemřelých byly rovněž převezeny na ústřední hřbitov.[2]

A kde hřbitov vlastně byl?

Nalézal se na místě, kde dnes stojí budova zdravotního střediska a lékárny na Běloruské ulici. Nové schody, které vedou z ulice Havelkova k lékárně, jsou přesně na stejném místě, jako bývaly dříve schody na hřbitov. Dva stromy, stojící nad nimi, hřbitov ještě pamatují. Kamenná zídka, která lemuje chodník v horní části ulice Havelkova je přibližně ve stejném místě, jako byla původní zídka nad hřbitovem, avšak ta byla betonová.
V roce 2011 byla zbořena poslední část původní cihlové zdi, která lemovala hřbitov ze západní (spodní) strany. Všímavější z nás ji mohli spatřit za domkem na ul. Havelkova 32, pod západní stranou zdravotního střediska. 
Hlavní hřbitovní kříž byl litinový s korpusem Ježíše Krista, umístěný na podstavci. Byl odstraněn a zrušen společně s bohunickým hřbitovem při stavbě sídliště.

Antonín Crha
starosta 

Zdroj: Kniha "Z historie Bohunic", ISBN: 978-80-905558-0-8.

[1] Viz: Tošnar A. 1975. Kronika obce Brno-Bohunice. Rukopis str. 52.
[2] Viz: Tošnar A. 1975. Kronika obce Brno-Bohunice. s. 243.