Nabídka sportovišť

Zde jsou uvedeny informace o možnosti využití sportovišť v MČ Brno-Bohunice, a to sportovního areálu na ZŠ Vedlejší 10, tenisových kurtů při ZŠ Arménská 21,  hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a florbal v areálu TJ Tatran, minigolfového areálu na Švermové 19 a dále seznam volně přístupných hřišť v MČ Brno-Bohunice.

Sportovní areál ZŠ Vedlejší

Vstup pro jednotlivce ZDARMA denně, včetně sobot, nedělí a svátků mezi 16 a 18 hodinou. Možnost placené rezervace hřišť i mimo uvedenou dobu. Pronájem má přednost.  V nabídce jsou i šatny, sprchový automat na mince, WC.

Velké hřiště (horní) 100 Kč/hod. - fotbal, volejbal, házená, florbal
Malé hřiště (prostřední) 100 Kč/hod. - basketbal, volejbal, nohejbal
Malé hřiště (dolní) 150 Kč/hod. - tenis
Vnitřní prostory 100 Kč/hod. - stolní tenis

Tenisové kurty při ZŠ Arménská

Hřiště s umělým povrchem pro míčové hry (kopaná, košíková) a florbal v areálu TJ Tatran

Minigolfový areál ,  Švermova 19

Další sportoviště na území městské části Brno-Bohunice

Hřiště na  pétanque za domem Arménská 7

Hřiště pro míčové hry (minifotbal, košíková), in-line brusle vedle domu Uzbecká 28

Hřiště pro míčové hry, in-line  brusle ve vnitrobloku Moldavská

Plocha pro in-line brusle mezi ulicemi Rolnická-Spodní

Vstup volný. Dodržujte provozní řády a pravidla slušnosti a tolernce.