Kvalita ovzduší a její měření

Území statutárního města Brna je z pohledu kvality ovzduší v souladu se zněním zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vymezeno jako samostatná „Aglomerace Brno“. Vzhledem k tomu, že na jeho území dochází k překročení hodnot imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek, jsou některé části města zařazeny do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Historie imisního monitoringu statutárního města Brna se datuje od r. 1993, kdy vedení města rozhodlo o zřízení sítě monitorovacích stanic kvality ovzduší na území města. Současný monitorovací systém obsahuje pět stacionárních plně automatizovaných monitorovacích stanic a mobilní měřící vůz. Data generovaná stacionárními stanicemi jsou předávána on-line do centrální laboratoře, kde jsou dále zpracovávána.

Stacionární stanice jsou umístěny v lokalitách Černá Pole – Arboretum, Židenice – Svatoplukova, Bohunice – ul. Lány, Brno Střed - Výstaviště a Zvonařka. Měřící vůz je používán občasně pro nárazová měření dle požadavků OŽP MMB a městských částí.

Měřené škodliviny v Bohunicích na stanici Brno – Lány jsou: oxid siřičitý, oxidy dusíku (např. oxid dusičitý, oxid dusnatý), oxid uhelnatý, troposférický ozón a suspendované prachové částice frakce 2,5 mikrometrů, 1 mikrometrů a 10 mikrometrů. Z meteoveličin jsou měřeny: směr a rychlost větru, teplota a vlhkost. Výsledky měření, ale i další informace týkající se kvality ovzduší v Brně je možno zhlédnout na stránkách: http://ovzdusi.brno.cz/.

Zdroj: http://ovzdusi.brno.cz/ 

Na níže uvedených letácích jsou uvedeny informace související s kvalitou ovzduší.

smog leták

revize kotlů

palte - nepalte