Klub důchodců

Činnost Klubu důchodců je zajišťována prostřednictvím Odboru sociálního MČ Brno-Bohunice.

Informace poskytne pí Marta Dvořáková, tel. 547 423 835.