Informační zpráva o sběru z bohunického obecního vinohradu

Celkové množství 67 kg (z celkového počtu 25 je 24 rodících hlav, z toho 3 hlavy ozobali fógli), po pomletí sladkost 17,5 st. NM.  Po lisu, před odkalením, deponováno v 50 litrovém demižonu. Sladkost moštu poklesla na 16,5 st.NM, po odkalení doslazeno 1,5 kg cukru, výslednou sladkost 20,2 st. Přidána živná sůl odebrán 1,5 litr a přemístěn do tepla, aby se to rozkvasilo...

Nu což, parametry pro poctivé známkové jakostní. Tedy uvidíme co několikanásobný vinmistr  Laďa Konečný, kmotr vinné hlavy č.3 domistruje. Zda-li  bude rvavé, či jásavé. Na tento „studenohorkostudený“ rok je výše uvedené ještě dobré...

Děkuji všem, co i měli chuť si utrhnout, ale odolali…

Miloš Vrážel, obecní vinohradník