Oprava schodiště podél staré haly Tatran

Po několikaletých prosebných urgencích konečně "přišla řada" na generální opravu již velmi degradovaného schodiště z ulice Okrouhlá k areálu TJ Tatran. Schodiště bylo v takové stavu, že už nešlo ani pozametat, jak se drolilo... Kdo tudy chodil, jistě ví... Jsem tedy rád, že společnost Brněnské komunikace nakonec našla finanční rezervu a zakázku realizuje, byť subdodavatelsky.

Podstatné je i to, že bude zúžena  "spartakiádní" šíře, schodiště, tedy z pěti schodišťových proudů  na dva... ...trvá to trvá v tom našem městě, ale nakonec díky... … i když "problémových" schodišť a i více frekventovaných máme vícero...

Ing. Miloš Vrážel, starosta

Diskuze možná i na https://www.facebook.com/bohunicepohledemstarosty