Úprava zpevněných ploch za bytovými domy Ukrajinská 3-35 v MČ Brno-Bohunice

Hodnotící komise
Ing. Miloš Vrážel
Ing. Antonín Crha
Leoš Šmídek
Ilona Podborská
Ivan Dvořák

Poptaní dodavatelé: 5 + zveřejněno na profilu zadavatele

Podané nabídky:
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno s nabídkou 2. 743.239 bez DPH
ZOLP s.r.o.,  Kohoutovická3, 641 00 Brno s nabídkou 2.255.991 Kč bez DPH
GA Energo technik, s.r.o., Na střílně AB, 330 11 Plzeň s nabídkou 2.791.560,55 Kč bez DPH
ZEMAKO , s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany s nabídkou 2.454.485 Kč bez DPH
TOPSTAV s.r.o., Vranovská 95, 614 00 Brno s nabídkou 2.537.644 Kč bez DPH
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno s nabídkou 2.896.230,90 Kč DPH
INOSTAV BRNO, a.s., Zlínská 12, 627 00 Brno s nabídkou 3.329.442 Kč bez DPH
Webel a THH Thermont, nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno s nabídkou 2.291.215,30 Kč bez DPH
C.Q.E., s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno s nabídkou 2.350.812,78 Kč bez DPH
VESELÝ dopraní signalizace, s.r.o., Bosonožské náměstí1/2, 642 00 Brno s nabídkou 3.884.034,12 Kč bez DPH

Vybraný subjekt:
ZOLP s.r.o., Kohoutovická 3, 641 00 Brno, IČ 26307871

Realizační cena:
2.255.991 Kč bez DPH

Lhůta plnění:
do 21.10.2013